Plus υπηρεσίες

Plus υπηρεσίες

Επιδοτήσεις (ΕΣΠΑ κλπ) όπου υπάρχει η δυνατότητα ανάλογων επιδοτήσεων, αναλαμβάνουμε ολόκληρο τον κύκλο της επιδότησης από την πρόταση, προετοιμασία, υποβολή, και υποστήριξη για το τι και πως πρέπει να γίνει, ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις επιδότησης, την σύνταξη ολόκληρου του φακέλου ως την διεκπεραίωση του, μέχρι την κατασκευή - ολοκλήρωση και την παράδοση του έργου.

Xρηματοδοτήσεις τραπεζών (όπου υπάρχει δυνατότητα)

Έκδοση αδειών

Διεκπεραίωση οποιουδήποτε επιδοτούμενου προγράμματος