Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Aναλαμβάνουμε:

 • Ανακαινίσεις καταστημάτων, κατοικιών, επαγγελματικών χώρων
 • Ανακαινίσεις Ξενοδοχείων
 • Αναπαλαιώσεις, αναπλάσεις, ανακατασκευές κτηρίων
 • Αναπλάσεις χώρων
 • Ανεγέρσεις κατοικιών
 • Βιομηχανικά κτήρια & κατασκευές
 • Ειδικές κατασκευές
 • Ενισχύσεις κτηρίων
 • Επαγγελματικά ακίνητα
 • Εσωτερικές διακοσμήσεις
 • Εξωτερικές διακοσμήσεις
 • Κατασκευές καταστημάτων
 • Μεταλλικά κτήρια
 • Πολυώροφα κτήρια
 • Πολυκατοικίες
 • Προσθήκες ορόφων
 • Προσόψεις κτηρίων
 • Σύμμικτες κατασκευές
 • Χώρους αναψυχής
 • Smart Home (έλεγχος ακινήτου εξ αποστάσεως)